قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / دستورالعمل محاسبه هزینه انصراف از تحصیل وکمک هزینه شهریه

دستورالعمل محاسبه هزینه انصراف از تحصیل وکمک هزینه شهریه

قابل توجه دانشجویان گرامی

دستورالعمل محاسبه هزینه انصراف از تحصیل ، وقفه تحصیلی ، مرخصی تحصیلی ، معادلسازی بر اساس بخشنامه ۲۰۵۶۴/۵۷ مورخه ۳۰/۰۳/۹۶ سازمان مرکزی دانشگاه

الف: هزینه انصراف از تحصیل : 

هزینه انصراف از تحصیل ، متناسب با مقطع تحصیلی و زمان انصراف از تحصیل دانشجویان ، بر اساس جدول ذیل محاسبه می گردد.

جدول نحوه محاسبه هزینه انصراف از تحصیل

 

ردیف مقطع تحصیلی طریقه محاسبه هزینه انصراف
۱ کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته (تعداد نیمسالهای ثبت نام شده -۴)x(نصف شهریه پایه)
۲ کارشناسی پیوسته (تعداد نیمسالهای ثبت نام شده -۸) x(نصف شهریه پایه)
۳ دکتری تخصصی (تعداد نیمسالهای ثبت نام شده -۷) x(نصف شهریه پایه)
۴ دکتری تخصصی ورودی های ۹۴ به بعد (تعداد نیمسالهای ثبت نام شده -۶) x(نصف شهریه پایه)
  • چنانچه تفاضل اعداد فوق الذکر صفر یا منفی گردد، دانشجو مشمول پرداخت هزینه انصراف نمی شود.
  • دانشجویانی که به دلایل آموزشی (به غیر از عدم مراجعه ) و یا انضباطی از دانشگاه اخراج شوند. مشمول پرداخت هزینه انصراف نمی شوند . بدیهی است شهریه پایه و متغیر نیمسالی که در آن اخراج شده اند، عودت داده نمی شود.
  • در صورتیکه دانشجو (به غیر از دکتری حرفه ای گروه پزشکی) در بدو ورود و پس از ثبت نام تا قبل از تاریخ ۳۰ مهر برای ورودی های نیمسال اول و ۳۰ بهمن ماه برای ورودی های نیمسال دوم درخواست انصراف خود رادر واحد ثبت نماید، مشمول هزینه انصراف نمی شود و چنانچه تا قبل از تاریخ ۳۰ آذر ماه برای ورودی های نیمسال اول و ۳۱ اردیبهشت ماه برای ورودی های نیمسال دوم درخواست انصراف دهند، ۵۰% کل شهریه پرداختی (پایه و متغیر)وصول و مابقی استرداد میشود.
  • دانشجویانیکه به خواسته خود در مقطع کارشناسی پیوسته از ادامه تحصیل انصراف دهند و یا به هردلیل درخواست صدرو مدرک کاردانی در رشته را داشته باشد، هزینه انصراف این دسته از دانشجویان مطابق ردیف ۲ جدول نحوه محاسبه هزینه انصراف از تحصیل خواهد بود.
  • دانشجویانی که نیمسال اول تحصیلی آنان مرخصی در نظر گرفته شده باشد و قبل از ثبت نام در نیمسال دوم درخواست انصراف می دهند، مشمول هزینه انصراف نمی شوند، لیکن شـهریه هـای پرداختـی آنان باز گـردانـده نمی شود.

ب: شهریه مرخصی و وقفه تحصیلی :

  • شهریه هر نیمسال مرخصی دانشجو معادل نصف شهریه پایه می باشد.
  • نیمسال های مرخصی بدون احتساب سنوات مشمول دریافت هیچ گونه شهریه ای نمی شود.
  • در صورتیکه مرخصی دانشجو ، خارج از اختیار وی بوده و براساس شرایط دانشگاهی به وی مرخصی اجباری داده شود، مشمول شهریه مرخصی نمی گردد.
  • در صورتیکه در حین تحصیل ، دانشجو به هر علتی به دانشگاه مراجعه نکرده و درنیمسالهای تحصیلی ثبت نام ننماید ، نیمسالهای عدم مراجعه ، وقفه تحصیلی محسوب می شود و به شرط آنکه واحد دانشگاهی بر اساس ضوابط آموزشی و دانشجویی از جمله وضعیت نظام وظیفه و… اجازه ثبت نام و ادامه تحصیل را به دانشجو بدهد، نیمسالهای مذکور مرخصی بدون احتساب سنوات و بدون اخذ شهریه محسوب می شود و شهریه دروس باقیمانده این دسته از دانشجویان براساس ورودی های جدید محاسبه می شود.. این موضوع در خصوص دانشجویان مقطع دکتری تخصصی که درحال تکمیل پایان نامه هستند مصداق ندارد. لازم به ذکر است که هزینه تمدید پایان نامه نصف شهریه پایه می باشد.
  • دانشجویانی که با رای کمیته انظباطی دریک یا چند نیمسال از تحصیل تعلیق شوند، باید شهریه نیمسالهای محرومیت آنان همانند نیمسال مرخصی محاسبه و منظور شود.

پ: شهریه معادلسازی :

هزینه معادلسازی برابر ۵۰% شهریه متغیر هر درس معادلسازی شده برابر آخرین تعرفه زمان ورود دانشجو به دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

ت: شهریه مواد ۵۵ ، ۲۴:

در خصوص دانشجویانی که از ماده ۵۵ در مقاطع کاردانی و کارشناسی و ماده ۲۴ در مقطع کارشناسـی ارشد استـفاده می کنند، لازم است شهریه پایه و متغیر واحدهای اخذ شده در واحد مبدأ به همان واحد دانشگاهی و شهریه واحدهای متغیر اخذ شده در مقصد به واحد یا مرکز دانشگاهی مقصد پرداخت شود.

ث: شهریه تاخیر در ثبت نام :

دانشجویان پذیرفته شده در واحد های دانشگاهی که به هر دلیلی در موعد مقرر جهت ثبت نام مراجعه ننموده باشند، در صورتیکه بر اساس ضوابط و مقررات آموزشی ثبت نام با تاخیر آنان بلامانع باشد ، تادو نیمسال تاخیر ، هزینه ای از آنان دریافت نمی شود. لیکن پس از آن شهریه نیمسالهای عدم مراجعه به صورت مرخصی (نصف شهریه پایه)منظور می گردد.

اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی