قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / سوالات متداول با جواب آنها

سوالات متداول با جواب آنها

۱- دوره ( مقطع ) کاردانی پیوسته چیست؟

این مقطع مربوط به دارندگان دیپلم های سه ساله فنی و حرفه ای و کارودانش می باشد.

تذکر ۱- پذیرش دارندگان دیپلم های سه ساله نظری ، نظام قدیم و پیش دانشگاهی با گذراندن ۱۲ واحد دروس جبرانی در این مقطع در رشته مورد تقاضا بلامانع است.

تذکر ۲- دارندگان دیپلم های سه ساله( فنی و حرفه ای و کارودانش) که با رشته مورد پذیرش نامتجانس می باشد ملزم به گذراندن ۱۶ واحد دروس جبرانی در رشته مورد تقاضا می باشند.

۲- تفاوت کاردانی پیوسته و ناپیوسته در چیست؟

کاردانی پیوسته شامل دانش آموختگانی است که بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده باشند .
کاردانی ناپیوسته شامل دانش آموختگان که پس از گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده باشند

۳- دوره ( مقطع ) کارشناسی پیوسته چیست؟

این مقطع مربوط به دارندگان مدرک پیش دانشگاهی می باشد.

تذکر – دارندگان مدرک پیش دانشگاهی می توانند در هر رشته مورد تقاضا در این مقطع ثبت نام نمایند.

۴- دوره ( مقطع ) کارشناسی نا پیوسته چیست؟

این مقطع مربوط به دارندگان مدرک فوق دیپلم (کاردانی) می باشد و دارندگان مدرک کاردانی می توانند در هر رشته مورد تقاضا در این مقطع ثبت نام نمایند.

۵- نحوه ثبت نام بدون آزمون چگونه می باشد؟

پس از اعلام ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی درسایت مرکز آزمون(www.azmoon.org ) و ثبت نام داوطلب و در یافت کد رهگیری و اعلام اسامی پذیرفته شدگان در نیمه دوم شهریور ماه و بهمن ماه داوطلب باید جهت ثبت نام حضوری طبق برنامه زمانبندی که از سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر اعلام می گردد برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه نماید.

۶- مدارک لازم جهت ثبت نام در دانشگاه چیست؟

اصل شناسنامه به همراه ۲ سری تصاویر از صفحات شناسنامه-اصل کارت ملی به همراه ۲ سری تصاویر آن
عکس۴*۳(۸قطعه)اصل مدرک پایه بسته به نوع مقطع تحصیلی دانشگاهی به همراه دو سری تصویر از آن

اصل مدرک پایه
مدرک نظام وظیفه (مختص برادران)
شهریه براساس مصوبه مربوطه

۷- هر سال تحصیلی چگونه تعریف می شود؟

هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال ویک دوره تابستان می باشد که هر نیمسال شامل۱۶ هفته و دوره تابستان شامل ۸هفته می باشد که دوره تابستان جزو مدت آموزشی محسوب نمی شود.

۸- حداکثر واحد انتخابی در هر ترم (کاردانی و کارشناسی) چگونه است؟

دانشجویانی که میانگین ترمی آنها کمتر از ۱۲ می باشد(مشروط ) مجاز به انتخاب حداکثر ۱۴ واحد درسی در نیمسال بعد می باشند.
دانشجویانی که میانگین ترمی آنها بین ۱۲ تا ۱۶.۹۹باشد مجاز به انتخاب حداکثر ۲۰ واحد درسی در نیمسال بعدمی باشند.
دانشجویانی که میانگین ترمی آنها ۱۷ و بالاتر باشد مجاز به انتخاب حداکثر ۲۴ واحد درسی در نیمسال بعد می باشند.
تبصره: دانشجویان ترم آخر حتی در صورت مشروطی در ترم قبل ، مجاز به انتخاب حداکثر ۲۴ واحد درسی در نیمسال بعد می باشند.
اخذ دروس وصایا و روخوانی قرآن کریم علاوه بر تعداد واحد های فوق الذکر در نیمسال بلا مانع است.

۹- حداقل واحد انتخابی در هرترم(کاردانی و کارشناسی)چگونه است؟

دانشجو موظف به اخذ حداقل ۱۲ واحد (با احتساب وصایا و روخوانی قرآن)می باشد.

۱۰- دروسی که دانشجو باید طی دوره تحصیلی خود اخذ نمایدچه دروسی می باشد؟

دروس مربوط به هر رشته در چارت دروس در وب سایت دانشگاه ، آموزش  ، چارت کلی دروس رشته ها موجود می باشد.

۱۱ -حداکثرسنوات مجاز تحصیلی برای هر مقطع را مشخص کنید؟

طبق بخشنامه آموزشی حداکثر سنوات تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و همچنین کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد دو ونیم سال(۵ ترم) و برای کارشناسی پیوسته ۵ سال (۱۰ ترم) می باشد .
در ضمن میزان سنوات دانشجویان مشمول ، با توجه به مقررات نظام وظیفه تصمیم گیری می شود.

۱۲- معادلسازی دروس به چه صورت می باشد؟

در صورتی که دانشجو قبل ازورود به تحصیلات دانشگاه دروسی را دردانشگاه آزاد اسلامی و یا مؤسسه آموزش عالی دیگری که مورد تأییدوزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد گذرانده باشد،می تواند دروسی را که از نظر سر فصل و محتوی حداقل ۸۰% تشابه به سر فصل داشته باشد و تعداد واحد درسی مشابه ای را داشته باشد را معادلسازی نماید . لازم به ذکر است نمره درس مورد نظر برای مقطع کاردانی و کارشناسی نباید از ۱۲کمتر و برای مقطع کارشناسی ارشد نباید از ۱۴ کمتر باشد .