نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / خوابگاه دانشجوئی

خوابگاه دانشجوئی

خوابگاه دانشجوئی با مساحت ۵۴۹۵ متر مربع  در ۴ طبقه مجهز به Wifi

 دارای ۴۵ اتاق که ظرفیت ۱۸۰ نفر دانشجو نفر دانشجو را دارا می باشد