نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / معرفی دانشکده ها

معرفی دانشکده ها

دانشکده مهندسی عمران با متراژ ۳۰۰۰ متر مربع  در چهار طبقه با تعداد ۲۰ کلاس

دانشکده فنی مهندسی با متراژ  ۶۷۴۰ متر مربع در چهار طبقه با تعداد ۲۳ کلاس

 

دانشکده علوم انسانی با متراژ ۵۱۶۹ متر مربع در چهار طبقه با تعداد ۲۳ کلاس

دانشکده مهندسی مکانیک با متراژ ۷۱۳۰ متر مربع در چهار طبقه با تعداد ۳۶ کلاس