قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / نحوه دریافت وام جهت شهریه

نحوه دریافت وام جهت شهریه

« شرایط دریافت وام کوتاه مدت »

۱ – حداکثرمبلغ تسهیلات اختصاص یافته جهت کلیه مقاطع تحصیلی و مدت زمان بازپرداخت براساس جداول ذیل می باشد.

۲- حداکثر اقساط وام برای دانشجویان جدیدالورود ۴ ماهه می باشد .

۳- ارائه یک فقره چک بانکی(طرح صیاد ) به مبلغ ۱۲۰ درصد مبلغ وام به همراه فرم مشخصات تکمیل شده صاحب چک  

تذکر : چک فوق بدون تاریخ و در وجه دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر باشد

۴- چک غیر بانکی از مؤسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه مورد قبول نمی باشد .

۵- دانشجویانیکه از وام شهریه میان مدت استفاده کنند نمی توانند از این وام استفاده نمایند .

۶- حداکثر سقف تعداد وام در طول مدت تحصیل جهت مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی و کارشناسی ارشد ناپیوسته  حداکثر ۳ نیمسال و جهت مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته حداکثر ۷ نیمسال می باشد . 

مبلغ پرداختی وام :مقطع تحصیلی حداکثر مبلغ وام کوتاه مدت
کارشناسی پیوسته انسانی ۶.۰۰۰.۰۰۰
کارشناسی پیوسته فنی ۸.۰۰۰.۰۰۰
کارشناسی ناپیوسته فنی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
کارشناسی ارشد انسانی ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
کارشناسی ارشد فنی ۱۸.۰۰۰.۰۰۰
دکتری ۵۰.۰۰۰.۰۰۰۰

 

« ( شرایط دریافت وام میان مدت جهت ۲ نیمسال ) »

۱ – حداقل و حداکثرمبلغ تسهیلات اختصاص یافته جهت کلیه مقاطع تحصیلی براساس جدول ذیل می باشد.

۲- مدت باز پرداخت ۱۲ ماه می باشد .

۳- دانشجویانیکه از وام شهریه کوتاه مدت استفاده کنند نمی توانند ازاین وام استفاده نمایند .

۴- حداکثرسقف تعداد وام درطول مدت تحصیل جهت مقاطع کارشناسی ناپیوسته وکاردانی وکارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر۲ نوبت و جهت مقاطع کارشناسی پیوسته وکارشناسی ارشد پیوسته حداکثر۴ نوبت می باشد .

۵– ارائه کسر حقوق از ضامن کارمند رسمی و چک به مبلغ ۱۲۰ درصد وام .

« جدول میزان وام پرداختی جهت ۲ نیمسال »

مقطع تحصیلی حداقل مبلغ وام میان مدت حداکثر مبلغ وام میان مدت
کارشناسی پیوسته فنی ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۲۴.۰۰۰.۰۰۰
کارشناسی پیوسته انسانی ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸.۰۰۰.۰۰۰
کارشناسی ناپیوسته فنی ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰
کارشناسی ارشد فنی ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸.۰۰۰.۰۰۰
کارشناسی ارشد انسانی ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۴.۰۰۰.۰۰۰
دکتری ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰