نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / مراحل ثبت نام

مراحل ثبت نام

مقدم دانشجویان عزیز را گرامی می داریم

مراحل ثبت نام دانشجویان جدید الورود به شرح ذیل است

 

۱- تهیه پوشه و فرم های ثبت نام و تصویر مدارک

۲- بررسی مدارک و تشکیل پرونده

۳- نظام وظیفه برادران تمام مقاطع

۴- مراجعه به دفتر پلیس +۱۰ جهت برادران

۵- اخذ تائیدیه تحصیلی

۶- مراجعه به باجه بانک جهت پرداخت شهریه و هزینه کارت تغذیه

۷- مراجعه به حسابداری دانشجوئی و تحویل فیش شهریه

۸- مراجعه به باجه تحویل فیش واریزی کارت تغذیه و دریافت کارت موقت دانشجوئی

۹- تحویل پرونده