نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / معرفی دانشگاه باعدد و رقم

معرفی دانشگاه باعدد و رقم

تاریخ تاسیس :۱۳۶۷
درجه واحد :بسیار بزرگ
مساحت زمین واحد دانشگاهی : ۷۰۲۳۴۷ متر مربع
متراژ فضاهای آموزشی و کارگاهی و رفاهی : ۷۹۰۳۶ متر مربع
ساختمانهای آموزشی و اداری : ۴ دانشکده شامل فنی و مهندسی ، مکانیک ، برق ، عمران
بانضمام آموزشکده سما و مجتمع اداری و کتابخانه مرکزی به مساحت ۴۳۴۷۹ مترمربع
امکانات کارگاهی و آزمایشگاههای : ۵ ساختمان کارگاهی و آزمایشگاهی (مکانیک – برق و علوم پایه)
به مساحت ۸۰۴۹ مترمربع ، شامل ۷۰ آزمایشگاه و کارگاه
ساختمان مجموعه ورزشی ۶۵۹۴ متر مربع و زمین چمن : ۱۲۸۰۰ متر مربع
فضای سبز : ۱۱۱۴۵۰ متر مربع
تعداد دانشجو: ۸۱۸۵ و تعداد دانشجویان آموزشکده سما : ۱۳۶۲ نفر جمعا” ۹۵۴۷ نفر
تعداد فارغ التحصل : ۲۹۷۹۱
تعداد رشته های تحصیلی مصوب : ۱۱۷
دکتری :۱۰
کارشناسی ارشد :۵۷
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته :۴۳
کاردانی : ۷
تعداد اعضای هیات علمی :۱۵۵
تعداد حق التدریس : ۲۷۱
تعداد کارکنان : ۱۳۳
تعداد کتب کتابخانه : ۱۲۹۷۱۵ جلد
تعداد کتب الکترونیکی موجود در کتابخانه : ۲۷۲۹۲
تعداد تفاهم نامه منعقد شده با صنایع و ارگانهای آموزشی : ۲۴
تعداد وب سایتهای دانشگاه : ۱۶
تعداد طرح برون دانشگاهی : ۸
تعداد اختراع :۵۲
تعداد رتبه در مسابقات ملی و بین المللی : ۶۷
تعداد مقالات ISI : ۲۶۷
تعداد مقالاتScopus: ۲۱
تعداد مقاله در مجله های علمی پژوهشی :۴۲۴
تعداد مقاله در کنفرانس های بین المللی : ۵۱۸
تعداد مقاله در کنفرانس های ملی : ۱۰۰۲
تعداد کتب تالیف و ترجمه شده توسط اعضای هیات علمی : ۱۶۳
تعداد همایش های ملی و بین المللی برگزار شده : ۴۱