نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / معرفی دانشگاه باعدد و رقم

معرفی دانشگاه باعدد و رقم

تاریخ تاسیس :۱۳۶۷
درجه واحد :بسیار بزرگ
مساحت زمین واحد دانشگاهی : ۷۰۲۳۴۷ متر مربع
متراژ فضاهای آموزشی و کارگاهی و رفاهی : ۷۹۰۳۶ متر مربع
ساختمانهای آموزشی و اداری : ۴ دانشکده شامل فنی و مهندسی ، مکانیک ، برق ، عمران
بانضمام آموزشکده سما و مجتمع اداری و کتابخانه مرکزی به مساحت ۴۳۴۷۹ مترمربع
امکانات کارگاهی و آزمایشگاههای : ۵ ساختمان کارگاهی و آزمایشگاهی (مکانیک – برق و علوم پایه)
به مساحت ۸۰۴۹ مترمربع ، شامل ۷۰ آزمایشگاه و کارگاه
ساختمان مجموعه ورزشی ۶۵۹۴ متر مربع و زمین چمن : ۱۲۸۰۰ متر مربع
فضای سبز : ۱۱۱۴۵۰ متر مربع
تعداد دانشجو: ۷۵۶۴ و تعداد دانشجویان آموزشکده سما : ۶۱۶ نفر جمعا” ۸۱۸۰ نفر
تعداد فارغ التحصل : ۳۳۶۹۱
تعداد رشته های تحصیلی مصوب : ۱۲۲
دکتری :۱۰
کارشناسی ارشد :۵۹
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته :۴۵
کاردانی : ۸
تعداد اعضای هیات علمی :۱۴۶
تعداد کارکنان : ۱۲۴
تعداد کتب کتابخانه : ۱۳۴۶۰۹ جلد
تعداد کتب الکترونیکی موجود در کتابخانه : ۲۷۲۹۲
تعداد وب سایتهای دانشگاه : ۱۷
تعداد طرح برون دانشگاهی : ۱۰
تعداد اختراع :۵۵
تعداد رتبه در مسابقات ملی و بین المللی : ۸۱
تعداد مقالات ISI : ۵۱۱
تعداد مقالاتScopus:۳۳
تعداد مقاله در مجله های علمی پژوهشی :۵۱۸
تعداد مقاله در کنفرانس های بین المللی : ۶۲۴
تعداد مقاله در کنفرانس های ملی : ۱۲۸۹
تعداد کتب تالیف و ترجمه شده توسط اعضای هیات علمی : ۲۰۱
تعداد همایش های ملی و بین المللی برگزار شده : ۴۵