نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / اطلاعیه های ثبت نام / احتراماً به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی که در سال های قبل پذیرفته گردیده اند و تاکنون ثبت نام ننموده اند می رساند

احتراماً به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی که در سال های قبل پذیرفته گردیده اند و تاکنون ثبت نام ننموده اند می رساند

اطـلاعـیه

احتراماً به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی  که در سال های قبل پذیرفته گردیده اند و تاکنون ثبت نام ننموده اند می رساند، از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ جهت ثبت نام با تأخیر به مجتمع اداری طبقه همکف مراجعه نمائید.

مدارک لازم جهت ثبت نام با تأخیر مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته

ردیف

کارشناسی پیـوسته

کارشناسی ارشـد ناپیوسته

۱

۱- اصل شناسنامه و ۴ سری تصویر از تمام صفحات

۱- اصل شناسنامه و ۴ سری تصویر از تمام صفحات

۲

۱- اصل کارت ملی و ۴ سری تصویر آن

۱- اصل کارت ملی و ۴ سری تصویر آن

۳

عکس ۴×۳     –     ۶ قطعه   

عکس ۴×۳     –      ۶ قطعه    

۴

اصل یا گواهی موقت مدرک پیش دانشگاهی یا اصل یا گواهی موقت دیپلم نظام قدیم و ۴ سری تصویر آن

اصل یا گواهی موقت مدرک کارشناسی یا لغو معافیت کارشناسی و ۴ سری تصویر آن

۵

مدرک نظام وظیفه( دفترچه آماده به خدمت یا کارت پایان خدمت یا معافیت دائم به همراه ۴ سری تصویر آن)

مدرک نظام وظیفه( دفترچه آماده به خدمت یا کارت پایان خدمت یا معافیت دائم به همراه ۴ سری تصویر آن)

۶

مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ریال به حساب ۰۱۰۴۴۷۰۴۴۷۰۰۶ بانک ملی شعبه زبرجد تهران بابت ثبت نام با تأخیر

مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ریال به حساب ۰۱۰۴۴۷۰۴۴۷۰۰۶ بانک ملی شعبه زبرجد تهران

بابت ثبت نام با تأخیر

تذکر: در صورتیکه مدرک پایه ارائه شده گواهینامه موقت فراغت از تحصیل یا لغو معافیت تحصیلی باشد برای مقطع کارشناسی پیوسته ارائه چک یا سفته به

مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  برای مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ارائه چک یا سفته به مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای مقطع دکتری تخصصی  ارائه چک یا سفته به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت ضمانت ارائه اصل مدرک الزامی است.

داوطلبان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره مستقیم ۳۳۶۶۹۱۶۴ ۰۳۱ تماس بگیرند.

سایر شماره های تماس ۱۴-۳۳۶۶۰۰۱۱ داخلی ۲۳۰۱ و ۲۳۰۳